Privacyverklaring 4CLOUD®
Versie 4.3 – 25-05-2018

Uw privacy is voor 4CLOUD® van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd zullen beschermen. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij 4CLOUD® allemaal doen met informatie van u waarover wij beschikken. Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met 4CLOUD®.

Uw account

Bij bepaalde onderdelen van onze website en/of diensten moet u zich eerst registreren. U moet dan informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam en wachtwoord kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop u kunt inloggen met die gegevens.

Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres, betalingsgegevens, geslacht, geboortedatum, sekse, KvK nummer, BTW nummer en ip-adres. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot zes maanden nadat u het account hebt opgeheven. Wij bewaren deze informatie zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we u makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is bij de website ons hostingbedrijf. U kunt via uw account informatie aanpassen wanneer u dat wilt.

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze correct af te kunnen handelen. Zo mogen wij uw persoonsgegevens bijvoorbeeld aan een bezorgdienst afgeven om bijvoorbeeld een bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.

Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres, betalingsgegevens, geslacht, geboortedatum, sekse, KvK nummer, BTW nummer en ip-adres. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot twee jaar nadat uw bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Toegang software en CMS

Via onze software en CMS krijgt u toegang tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen. Wij houden bij in een logfile wat u gedaan heeft en wanneer om eventueel oneigenlijk gebruik op te kunnen sporen.

Een abonnement afsluiten of andere diensten afnemen

U kunt bij ons 4CLOUD® een betaald abonnement afsluiten of maatwerkdiensten afnemen. Hierbij gebruiken wij uw persoonsgegevens om u te kunnen factureren, maar ook voor contracten die wij met u afsluiten. Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres, betalingsgegevens, geslacht, geboortedatum, sekse, KvK nummer, BTW nummer en ip-adres. Wij bewaren deze informatie totdat u het abonnement opzegt en zeven jaar daarna (wat de wettelijke bewaarplicht is).

Contactformulier en Nieuwsbrief

Via het contactformulier op onze website kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres, betalingsgegevens, geslacht, geboortedatum, KvK nummer, BTW nummer en ip-adres. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen wij zo onze klantenservice trainen om u nog beter te kunnen helpen.

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeld-link. Via uw account kunt u dit ook doorgeven. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard tot maximaal drie maanden nadat u het abonnement hebt opgezegd.

Statistieken en profilering

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website en diensten. Deze statistieken gebruiken wij ondermeer voor het verbeteren onze diensten. Wij kunnen uw persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over u te weten te komen. Uiteraard zullen wij uw privacy te allen tijde respecteren. Wil je dit niet, dan kun je dit altijd aan ons melden.

Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres, betalingsgegevens, geslacht, geboortedatum en ip-adres. Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat wij met u afsluiten. Wij bewaren deze informatie gedurende de looptijd van uw contract met ons en daarna nog maximaal 1 jaar.

Andere partijen

Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is on onze diensten te kunnen leveren aan u, of als de wet dat voorschrijft. Een voorbeeld is dat wij bij een vermoeden van fraude of misbruik aangifte doen bij de politie.

Reclame

Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

 • per e-mail
 • via social media

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeld-link. Op social media kunt ons blokkeren of de afmeld-optie gebruiken. U kunt u dit ook per e-mail of telefonisch aan ons doorgeven.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven uw persoonsgegevens onder geen enkele voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor het verstrekken van onze diensten of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf, indien er een incassobureau ingeschakeld moet worden omdat u uw facturen niet betaalt, of voor de belastingdienst).

Op onze website zijn social media buttons opgenomen.

Cookies en logfiles

Onze website en diensten maken gebruik van cookies en logfiles. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Indien u bevestigt dat u deze cookies accepteert geeft u expliciet aan geen bezwaar te hebben tegen het gebruik van deze cookies. De logfiles worden automatisch bijgehouden en gebruikt voor analyses van dataverkeer om zo onze diensten te kunnen verbeteren, maar ook om eventueel misbruik te kunnen traceren. Deze logfiles worden 6 maanden bewaard en daarna automatisch vernietigd.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige functies op onze website zullen dan niet goed- of mogelijk zelfs helemaal niet meer werken, zoals de mogelijkheid om in te kunnen loggen op onze diensten. Voor wat betreft de andere bedrijven die cookies plaatsen (zoals bijvoorbeeld Twitter, Google en LinkedIn)  hebben wij geen volledige controle op wat deze partijen met de cookies doen. Lees dus ook de betreffende privacyverklaringen van deze partijen.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens staat bij ons vanzelfsprekend hoog in het vaandel. Om uw privacy te kunnen waarborgen, nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
 • Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert
 • Facturatie en contractgegevens worden niet online verwerkt en opgeslagen maar op lokale systemen die via het internet niet benaderbaar zijn
 • Interne- en externe netwerken en systemen zijn beschermd met firewall’s en worden continu gemonitord

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer wij onze privacyverklaring wijzigen zullen wij dit altijd vermelden. Let dus op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

4CLOUD® ~ the cloudsource company
Transistorstraat 31
1322 CK Almere
info@4cloud.nl
036 – 7117 044