dan-nelson-ah-HeguOe9k-unsplash

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Met ingang van 25 mei dit jaar wordt de Wbp (Wet Bescherming Persoonsgegevens) vervangen voor een Europese wet, de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Het grote verschil tussen de landelijke Wbp en Europese AVG is dat de laatste ook betrekking heeft op hoe u persoonsgegevens niet alleen on-line, maar ook off-line bewaart. Persoonsgegevens zijn gegevens waaruit de identiteit van een persoon te achterhalen is. Dit beperkt zich niet alleen tot adresgegevens, telefoonnummers en email adressen, maar ook IP adressen behoren hiertoe. Al met al redelijk complexe materie waar de gemiddelde ondernemer zich liever niet mee bezig wil houden. Daarom biedt 4CLOUD de mogelijkheid om ook bij uw organisatie een scan te doen om te kijken in hoeverre u al klaar bent voor deze nieuwe wet.

In het kort betekent de AVG dat u meer maatregelen moet treffen om persoonsgegevens te beschermen en dat u een meldplicht heeft wanneer u een datalek vermoed, zoals ook al het geval was onder de oude wetgeving. Alleen moeten nu alle Europese landen hieraan voldoen. Deze nieuwe wet legt de nadruk op hoe u als organisatie moet aan kunnen tonen dat u alles gedaan heeft om deze privacy gevoelige informatie te beschermen. Niet alleen wij, maar ook u als klant moet aantoonbaar alles hieraan gedaan hebben.

4CLOUD heeft deze bescherming reeds al ingebouwd in al haar producten. Zo worden alle gegevens al volgens de laatste normen versleuteld opgeslagen en doen wij er alles aan om onze servers te monitoren op potentiële hacks en uiteraard het voorkomen daarvan. Zo documenteren wij ook welke gegevens bijgehouden worden in onze software, zoals de nieuwe wet voorschrijft, en moeten gegevens op verzoek permanent verwijderd kunnen worden.

Wilt u meer weten over de AVG en wat wij voor u kunnen betekenen op dit vlak, neen dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag op weg om te voldoen aan de nieuwe eisen die de overheid stelt aan de bescherming van persoonsgegevens.