webtoegankelijkheid

Vrijwel alle ziekenhuizen schieten tekort voor blinden

Vrijwel alle ziekenhuizen schieten tekort voor blinden

In navolging van de nieuwsberichten van maandag 22 januari 2018 omtrent de matig tot slechte toegankelijkheid van websites van ziekenhuizen voor visueel gehandicapten - dit ondanks de wettelijke eisen - en de vragen die wij rond dit onderwerp hebben mogen ontvangen met betrekking tot PIMS, kunnen wij het volgende meedelen;

De folderportaal van PIMS is geoptimaliseerd voor mensen met een visuele handicap en scoort zeer hoog (tussen de 85 en 95 van 100 punten) in de zogenaamde “Accessibility Test”. Desondanks hebben wij besloten contact op te nemen met de NVZ en de Stichting Accessibility  die deze problemen heeft aangekaart, om te kijken in hoeverre wij PIMS wellicht verder kunnen optimaliseren teneinde de gebruikerservaring van de folderportaal zo goed mogelijk te maken. De Stichting Accessibility heeft inmiddels al positief gereageerd op ons verzoek en wij gaan met hen hierover ook verder in gesprek.

Een groot deel van de matig tot slechte toegankelijkheid van de informatie die verstrekt wordt op de websites van ziekenhuizen en zorginstellingen heeft voornamelijk te maken met het feit dat de patiënt informatie folders alleen in PDF formaat aanwezig zijn, veelal op verkeerde wijze gegenereerd. De PIMS folderportaal biedt zowel HTML als PDF content, waarbij de HTML leidend is en daarmee dus de toegankelijkheid gegarandeerd wordt voor visueel gehandicapten.

Mocht het nieuwbericht u zijn ontgaan, deze is op de website van ondermeer de NOS nog terug te lezen.

https://nos.nl/artikel/2213251-vrijwel-alle-zorgsites-schieten-tekort-voor-blinden-en-doven.html

Indien u nog vragen heeft omtrent dit onderwerp, neem dan gerust direct contact met ons op.